Informacje organizacyjne

Termin: 30.07.-02.08.2017 r.

Cena: 20 zł

Miejsce: Warszawa

Zgłoszenia patroli przyjmujemy do 3.07.2017 r. do godziny 13:00 za pośrednictwem formularza.

Jeśli pełnoletni wędrownik lub instruktor chciałby zgłosić się indywidualnie do pomocy przy organizacji Zlotu, prosimy o przesłanie mailowo takiej informacji na adres choragiew@stoleczna.zhp.pl.

Lista uczestników dla patroli
Deklaracja wychowawcy w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Patrole samodzielnie wykupują ubezpieczenie NNW dla uczestników (według zasad obowiązujących w hufcach).
Patrole mogą samodzielnie
rejestrować biwaki, zgłaszając wypoczynek do MEN lub zgłosić się w ramach wypoczynku rejestrowanego przez Chorągiew Stołeczną, podając jedynie dane swoich wychowawców.
Liczba uczestników zlotu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

O zlocie

I Zlot Harcerski z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Cztery organizacje harcerskie, działające na terenie Warszawy (Chorągiew Stołeczna ZHP, Okręg Mazowiecki ZHR, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE), wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego organizują w Warszawie Zlot Harcerzy.

Co zapewniamy?

  • 3 noclegi w warunkach szkolnych
  • Co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie (staramy się zapewnić pełne wyżywienie)
  • Udział w uroczystościach organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Udział w grze miejskiej przygotowanej dla patroli (w zespołach 5-10 osobowych)
  • Koszulka i plakietka okolicznościowa

Program

PROGRAM (może jeszcze ulec modyfikacji):

30 lipca
08:00-12:00 – Zakwaterowanie
12:00-16:00 – rejestracja w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Integracja. Spotkania z Powstańcami Warszawskimi. Gawęda
16:30 – Uroczysty apel rozpoczynający Zlot w Parku Wolności. Wspólne zdjęcie
18:00 -19:00 – msza św. z udziałem Powstańców Warszawskich, harcerzy i warszawiaków
19:30 – 20:00 – wspólny posiłek z kuchni polowej
21:00-22:30 – ognisko harcerskie na Cyplu Czerniakowskim

31 lipca
06:30 – 7:30 – śniadanie
8:00 – zbiórka w Muzeum Powstania Warszawskiego, przydzielenie zadań
8:30-10:00 – służba: kierowanie ruchem, wskazywanie drogi, parkingów, podprowadzanie Powstańców i innych gości do Parku Wolności
10:00-11:30 – spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem RP i Prezydent m.st. Warszawy. Uczestnictwo i służba wodna
11:30 – wspólny poczęstunek z Powstańcami Warszawskimi i Wolontariuszami MPW
13:30 – pobieranie pakietów startowych do gry i suchego prowiantu
14:00 – 17:00 – Gra miejska na terenie Warszawy
19:00 – uroczysty Apel Poległych przy Pomniku Powstania Warszawskiego i koncert na Placu Krasińskich – służba harcerska
21:00 – spotkanie drużynowych

1 sierpnia
06:00-10:00 – harcerze w Muzeum Powstania Warszawskiego
07:00-09:00 – Śniadanie, odebranie przydziałów na służbę i akcję miejską, suchego prowiantu wg wyznaczonych godzin
od 9:00 – udział w uroczystościach dzielnicowych wg. przydziałów
16:00 – zbiórki w wyznaczonych miejscach pamięci 1944 na terenie Warszawy – informowanie, kierowanie przechodniów
17:00 – Godzina „W” – udział w akcji społecznej
19:00 – kolacja
20:00 – Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki na placu Piłsudskiego
21:00 – uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego
22:00 – uroczysty apel kończący Zlot

2 sierpnia
Wykwaterowanie, śniadanie i zakończenie Zlotu

Kontakt

Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

tel. 22-621 65 14 lub 533-318-712

choragiew@stoleczna.zhp.pl